Tarieven


De conventietarieven (Riziv), worden gevraagd.

Bv. iemand met een GMD (globaal medisch dossier) betaalt 30.00 € voor een raadpleging, waarvan 4.00 € remgeld, en 26.00 € wordt terugbetaald door het ziekenfonds.

Voor personen met Omniostatuut, gepensioneerden, invaliden (hun categorienummer* eindigt op 1, vb 131/131) kost een raadpleging 1.00 € aan remgeld !  De arts is voor deze personen verplicht derdebetalerregeling toe te passen voor een raadpleging, d.w.z. dat zij maar 1 € moeten betalen en de dokter het overige bedrag van het honorarium rechtstreeks vraagt aan het ziekenfonds.

Na 18 u bedraagt het honorarium voor een raadpleging 35.00 €, maar wie een GMD heeft krijgt dit bijkomende bedrag volledig terugbetaald.

uw categorienummer vindt u op klever van ziekenfonds, onderste lijn, naast het ISNZ nummer


Geen baar geld (cash) nodig op de raadpleging: U kan met de bankkaart en/of Payconiq betalen in de praktijk.