Telefonisch advies/resultaten opvragen


Telefoon is, als communicatiemiddel met de praktijk, onmisbaar om informatie in te winnen, om afspraken te maken, om huisbezoeken aan te vragen.

U hebt tijdens de raadpleging waarschijnlijk reeds ondervonden dat telefoon ook zeer storend kan zijn. Daarom, in ieders belang:

  • Maak afspraken bij voorkeur via internet. Breng steeds uw eID-kaart mee op raadpleging.

  • Voor inlichtingen, resultaten van kleine bloedonderzoeken (suiker, bloedstolling) belt U best tussen 12u en 12u45.

  • Voor bespreken van uitgebreide bloedonderzoeken, radiografie, specialistenonderzoek enz. maakt u een afspraak, u begrijpt dat het onmogelijk is u duidelijk en volledig in te lichten via telefoon.

  • Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.

  • Gebruik het e-mailadres (zie 'Contact') enkel voor NIET dringende boodschappen en vragen, niet voor het aanvragen van afspraken of huisbezoeken. Medische gegevens overzenden via e-mail is onveilig en is niet toegelaten door de Europese GDPR (of AGV).

Tenslotte:

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, ├ęcht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.